h

RS: College zet extra geld in voor schonere wijken

21 juni 2007

RS: College zet extra geld in voor schonere wijken

Het college van burgemeester en wethouders gaat een extra bedrag van 470.000 euro inzetten om het onderhoud van de openbare buitenruimte op peil te houden en waar nodig op een hoger peil te brengen. Daarvan is 80.000 euro in het bijzonder bedoeld om in de wijken Oost en Groenoord-Zuid het zwerfvuil aan te pakken en meer te doen aan onkruidbestrijding.

Een in 2005 uitgevoerde kwaliteitsmeting toonde aan dat de zichtbare kwaliteit van de buitenruimte sinds 2002 was afgenomen. Uit een daarop volgend onderzoek kwam naar voren dat de budgetten niet toereikend waren om te beantwoorden aan de eisen die in de beheerplannen van 2002 zijn beschreven. Het college heeft voor dit jaar gekozen voor de zogeheten Plus-variant. Hierbij wordt 390.000 euro extra vrijgemaakt om met name het dagelijks onderhoud van groenvoorzieningen in de woonwijken te versterken. De extra aanpak van de wijken Oost en Groenoord-Zuid is een toevoeging op deze Plus-variant.

U bent hier