h

SP STEUNT VERBOD OP LACHGAS

27 augustus 2020

SP STEUNT VERBOD OP LACHGAS

Foto: SP

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 7-7-2020 steunde de SP het raadsvoorstel 15e Wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Schiedam 2013. Dit houdt een verbod in voor handel en gebuik van lachgas in en om een openbare inrichting en de openbare ruimte.

De SP steunt deze wijzigingen omdat de gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers rampzalig zijn en de veiligheid van weggebruikers in gevaar brengt. Wel beseft de SP dat deze wijzigingen niet alle problemen oplossen vooral niet omdat lachgas niet verboden is en voor andere doeleinden wordt gebruikt.

U bent hier