h

SP STEUNT NIEUWE VERORDENING WOONRUIMTEVOORRAAD BEHEER

30 december 2019

SP STEUNT NIEUWE VERORDENING WOONRUIMTEVOORRAAD BEHEER

Foto: SP

De SP is tevreden over de Verordening beheer woonruimtevoorraad Schiedam 2020 die de verordening 2016 vervangt. Deze verordening bevat de regels voor activiteiten in de woningvoorraad: kamerverhuur, bouwkundig splitsen, onttrekking, samenvoeging en kadastraal splitsen.

Hierbij wordt rekening gehouden met leefbaarheid en kwaliteit van nieuwe woningen die hierdoor ontstaan. Daarom is bouwkundig splitsen en kamerverhuur in de volgende wijken niet meer mogelijk: Oost, West, Zuid, Nieuwland, Groenoord en Centrum.

Om studentenhuisvesting mogelijk te houden, blijft de vrijstelling voor kamerbewoning tot en met drie personen gelden, met uitzondering van Oost en West. Een andere belangrijke wijziging is dat deze nieuwe verordening geldt voor de hele woningvoorraad van Schiedam. De prijs- en gebiedsgrenzen uit de oude verordening vervallen hiermee. Daarom steunde de SP dit voorstel in de vergadercyclus van december 2019.

U bent hier