h

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE VOOR CENTRUM

24 december 2019

BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE VOOR CENTRUM

Foto: SP

Al in 2016 bij de begrotingsbehandeling 2017 vroeg de SP om het afschaffen van de reclame belasting voor de winkeliers in het centrum van Schiedam en in de plaats daarvoor een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te richten. De SP was daarom blij dat het in december op de agenda van de gemeenteraad stond.

Het voorstel van de verordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Schiedam Centrum 2020 werd aangenomen. Wel vindt de SP het jammer dat het gebied niet groter is en de Nieuwe Passage er buiten valt terwijl die winkeliers toch mee profiteren van de activiteiten van het centrum.

Een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is een afgebakend en aaneengesloten gebied aar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeveing, door via een gemeentelijke belastingheffing, de BIZ-bijdrage, bij te dragen aan een ondernemersfonds. Het betreft een belasting op WOZ-objecten, die niet (in hoofdzaak) tot woning dienen. Een BIZ is van, voor en door ondernemers. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend. De ondernemers verzoeken zelf om de belastingheffing.

Wel moet er nu nog een stemming onder de ondernemers in het centrum gehouden worden.

U bent hier