h

SP RAADSVRAGEN OVER REGISTRATIE KOOLMONOXIDE VERGIFTIGING

4 november 2019

SP RAADSVRAGEN OVER REGISTRATIE KOOLMONOXIDE VERGIFTIGING

Foto: SP

Maandag 4 november 2019 verscheen er in De Volkskrant een artikel onder de kop ‘Brandweer negeert advies OVV over co-telling’. Het artikel meldt dat Nederlandse brandweerkorpsen geen goed zicht hebben over de omvang van incidenten met koolmonoxide en daarmee een oproep van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) negeren.

De OVV pleitte in 2015 al voor een betere registratie. Slechts zes van de vijfentwintig brandweerregio’s hebben enig inzicht in het aantal meldingen, ongevallen of slachtoffers. Dit terwijl er jaarlijks ten minste vijf tot tien doden vallen door koolmonoxide vergiftiging en de OVV zelfs vermoedt dat het werkelijke aantal drie tot vijf keer zo hoog ligt.

Daarom heeft de SP de volgende vragen:

Is het college bekend met bovengenoemd artikel?

Hoe wordt er voor Schiedam geregistreerd?

Zijn er cijfers bekend van incidenten en slachtoffers in Schiedam? Zo niet, hoe gaat er dan (betrouwbaar) registreerd worden?

Komt er een (lokale of regionale) informatie campagne om mensen te informeren en wijzen op gevaar? Bedenk dat 46% van de ongevallen met koolmonoxide wordt veroorzaakt door een cv-installatie, waarvan het merendeel modern en goed onderhouden is.

U bent hier