h

SP TEVREDEN OVER NIEUWE REGIONALE WONINGMARKTAFSPRAKEN 2018-2030

21 maart 2019

SP TEVREDEN OVER NIEUWE REGIONALE WONINGMARKTAFSPRAKEN 2018-2030

Foto: SP

Schiedam kan haar beleid voor de eigen woningmarkt uitvoeren binnen deze regionale afspraken. Dit betekend dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft.

Wel zal het percentueel dalen van 63,3% naar 57,4% omdat er in andere segmenten meer bijgebouwd wordt. Er zijn locaties gevonden voor 7.262 nieuwe woningen waarvan 1.050 sociaal (14%). Een aantal gemeenten in de regio zal de sociale woningvoorraad verkleinen terwijl er in andere gemeenten bijgebouwd wordt. Dit om het aantal goedkope woningen over de regio eerlijker te spreiden.

De SP maakt zich wel enige zorgen of alle gemeenten zich aan de gemaakte afspraken houden. In het verleden zijn er in de regio vaker afspraken gemaakt over de woningvoorraad en er waren iedere keer gemeenten die zich niet aan de afspraken hielden. Deze keer is de Provincie Zuid Holland bij de afspraken betrokken en we hopen dat als er gemeenten zijn die zich niet aan de afspraken houden de provincie zijn verantwoordelijkheid neemt.

Omdat Schiedam de sociale woning voorraad op pijl kan houden en midden- en hogere inkomens in de stad kunnen blijven wonen steunt de SP het raadsvoorstel Nieuwe Regionale Woningafspraken 2018-2030.

U bent hier