h

SP TEGEN MOBILITEITSPLAN DOELGROEPEN SOCIAAL DOMEIN

21 maart 2019

SP TEGEN MOBILITEITSPLAN DOELGROEPEN SOCIAAL DOMEIN

Foto: SP

Vanwege verdringing van betaald werk door vrijwilligers heeft de SP 12-3-2019 tijdens de gemeenteraadsvergadering tegen dit raadsvoorstel gestemd.

Het gratis openbaar vervoer voor de minima is vanwege de hoge kosten afgeschaft. Daarom kwam het college van B&W met een totaalplan: Het Mobiliteitsplan Doelgroepen Sociaal Domein. Hier staan wel een aantal punten in die de SP kan steunen.

De Fiets voor iedereen-regeling voor minima zorgt er voor dat nu ook volwassen Schiedammers met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau in aanmerking komen voor een opgeknapte tweedehands fiets en tegelijkertijd is het een traject waarin cli├źnten van Stroomopwaarts een zinvolle dagbesteding hebben en/of werkervaring op kunnen doen doordat ze tweedehands fietsen herstellen. De Vrijreizen 65+ minima-regeling zorgt er voor dat vijfenzestigplussers met een inkomen tot 110% van het bijstandsniveau mobieler en minder eenzaam zijn.

Waar de SP moeite mee heeft is Argos Mobiel dat vanaf 2018 is doorgestart als vrijwilligersproject. De gemeente wilt dat WMO-geïndiceerden meer kiezen voor het goedkopere Argos Mobiel dan voor de Regiotaxi en zal daar ook op aansturen. Daarmee verdwijnen dan arbeidsplaatsen die door vrijwilligers worden ingevuld. Het is ook oneerlijke concurrentie. De andere marktpartijen moet C.A.O.-loon betalen, hebben met arbo regels te maken, chauffeurs moeten beschikken over een chauffeursdiploma taxi van het CBR, chauffeurs moeten een V.O.G. overleggen en moeten beschikken over een chauffeurskaart van het KIWA. Bovendien voorziet dit mobiliteitsplan nog in een subsidie van 100.000 euro voor Argos Mobiel.

Daarom stemde de SP tegen!

U bent hier