h

SP STEUNT RENOVATIE SINT JACOBS GASTHUIS

31 januari 2019

SP STEUNT RENOVATIE SINT JACOBS GASTHUIS

Foto: SP

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29-1-2019 steunde de SP het Raadsvoorstel Renovatie Sint Jacobs Gasthuis.

De fractie van de SP was onaangenaam verrast toen ze dit stuk onder ogen kregen. Tussen 2003 en 2005 was dit pand al grootschalig gerenoveerd en aangepast.

In het raadsstuk staat hierover letterlijk “De destijds gemaakte keuzes en de daarbij behorende financiële overwegingen ten aanzien van de bouwkundige inrichting en installaties blijken heden ten dage een negatief effect te hebben op de bouwkundige staat van het casco van het pand én de functionaliteit van de aanwezige installaties.” Ook was de SP geschokt door een achterstallig onderhoud van 1,2 miljoen euro waar bovendien geen structureel budget voor is. Beide een geval van GOEDKOOP = DUURKOOP!

Het Sint Jacobs Gasthuis uit 1787 is het meest monumentale pand van Schiedam. Het is daarom onvoorstelbaar dat daar zo slecht mee om gegaan wordt. We zijn het wettelijk verplicht om dit rijksmonument zo goed mogelijk te onderhouden. Maar zeker ook naar de huurder van het pand, Stedelijk Museum Schiedam, hebben we de plicht om het gebouw museaal waardig te houden. Het museum moet als gevolg van de werkzaamheden een jaar dicht. Het Gasthuis wordt nu kernbezit van de gemeente zo dat er wordt voorkomen dat er in de toekomst weer achterstallig onderhoud ontstaat.

Vanwege het grote bedrag dat met de renovatie gemoeid is moet de opdracht Europees worden aanbesteed. De SP heeft het college gevraagd om hierbij op kwaliteit te letten wat door de wethouder werd toegezegd.

De SP wilt net als enkele andere fracties weten hoe de besluitvorming is gegaan die aan de renovatie van 2003 vooraf is gegaan. De wethouder heeft toegezegd dit uit te zoeken en met de Gemeente Raad te delen.

Er komt nu een investeringskrediet van 5,3 mln euro (ex BTW) voor het renoveren. Voor het achterstallig onderhoud wordt 1,2 mln euro gereserveerd, dit bedrag komt uit de verkoop van gemeentelijk vastgoed. En de resterende boekwaarde op het pand van 1,8 mln euro wordt afgeboekt.

Na een uitgebreide discussie kon de SP met het bovengenoemde raadsstuk instemmen.

U bent hier