h

Schiedam treedt op tegen uitbuiting huurders

14 november 2018

Schiedam treedt op tegen uitbuiting huurders

De misstanden rondom de uitbuiting van huurders in Schiedam zijn niet mals. Teveel personen in een woning, achterstallig onderhoud, hoge risico's voor brandveiligheid en schending van huurdersrechten. De SP stelt een aanpak voor die zich richt op de daders, niet de slachtoffers. SP-raadslid Sun van Dijk: 'Met hogere boetes worden uitbuiters geraakt waar het pijn doet, in hun portemonnee.' Het voorstel werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad.

'In grote delen van Schiedam zijn louche verhuurders actief die op alle mogelijke manieren de huurders een poot uitdraaien. Nog los van de grove schending van het huurdersrecht, vormt deze soort ondermijnende criminaliteit een groot risico wat betreft de veiligheid en leefbaarheid van een wijk' zegt SP-raadslid Sun van Dijk. 'Iedereen die wel eens door Schiedam fietst kan met eigen ogen de gevolgen zien.'

Uit controles van de BRP blijkt dat veel mensen die aangetroffen worden in woningen helemaal niet daar ingeschreven staan. Omgekeerd blijkt ook dat de op het adres ingeschreven mensen niet daadwerkelijk daar woonachtig zijn. Huisjesmelkers rouleren huurders tussen verschillende woningen om zo de regels te omzeilen. De huurders spreken de taal slecht en zijn niet op de hoogte van hun rechten.

Afgelopen zomer heeft de SP-fractie een tour gemaakt in het kader van 'De SP verkent de stad'. Tijdens deze tour hebben we verschillende diensten mee gedraaid bij de politie, brandweer en LBB. Deze tour leverde een aantal concrete voorstellen op voor in de gemeenteraad, waaronder bovenstaande.

U bent hier