h

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

25 november 2018

Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting

In het jaar 2015 heeft de SP fractie tijdens de Begroting behandeling een voorstel gedaan om ook in Schiedam de zgn ‘Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting‘ in te zetten.

Toenmalige wethouder Sociaal Beleid vond dit een goed idee en ging hiermee aan de slag. Het liep blijkbaar niet op rolletjes en duurde enkele jaren, maar sinds juli 2018 heeft ook Schiedam een ‘eigen’ Ervaringsdeskundige. Het is een aardige vrouw met een sterk sociaal gevoel en vaardigheden en deze eigenschappen moet je voor z’n functie ook hebben. Ik heb een aantal weken geleden met haar gesproken en dit als erg prettig ervaren. We houden verder contact om te kunnen volgen hoe de zaken zich verder ontwikkelen en wat eventueel nog nodig is om meer successen en vooruitgang te boeken.

Zij heeft voor deze functie een jaar opleiding ( 6 maanden theorie , 6 maanden stage ) bij Pameijer gevolgd en met succes. In de korte periode dat zij werkzaam is heeft ze al een aantal keren mensen geholpen om op eigen kracht uit de problemen te komen en laten zien dat armoede niet blijvend hoeft te zijn, dat er wel een uitkomst is uit de sociale uitsluiting en wanhoop.

De bedoeling van een ervaringsdeskundige is om mensen in armoede te helpen om te gaan met hun situatie, hun een steuntje in de rug te geven, helpen om een sociale netwerk op te bouwen, maar dit alles moeten zij zelf doen, het wordt niet voor ze geregeld. Binnen het vernieuwde armoedebeleid heet dit eigen verantwoordelijkheid hebben en zelfredzaam zijn.

Ervaringsdeskundigen weten uit eigen ervaring hoe het is om in armoede op te groeien, hoe het is om met schaarste, schulden en de schaamte ervoor te leven en wat je kunt doen om eruit te komen. Kort gezegd, een ervaringsdeskundige spreekt de zelfde taal en weet wat de schaamte, sociale uitsluiting en geen uitzicht hebben werkelijk betekent .

We wensen Nelly, zo heet ze, veel succes met haar werk en inzet !

Ook wensen we haar op korte termijn een collega ( of twee ) omdat er helaas op dit terrein nog heel veel werk te verrichten is in Schiedam.

Ivana van der Donk
Commissielid SP Schiedam

U bent hier