h

SP-fractie loopt dienst mee met Toezicht en Handhaving

28 augustus 2018

SP-fractie loopt dienst mee met Toezicht en Handhaving

Foto: SP

Het zomerreces zit er weer op. De SP-fractie heeft deze zomer benut om de stad te verkennen. Afgelopen vrijdag draaiden raadsleden Hakan Kücük en Sun van Dijk een dienst mee bij Toezicht en Handhaving. Zij gingen mee met het team dat de huisbezoeken aflegt ter controle van de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Voordat de dienst startte hadden we eerst een gesprek met Laura Penders, regisseur woonoverlast en Sjors Roelfzema, coördinator Handhaving. We bespraken de werkwijze en de ideeën die zij heeft om de woonoverlast aan te pakken. Daarbij richt zij zich op de volgende drie pijlers: De Rotterdamwet, de Aso-wet en de aanpak huisjesmelkers. We hadden het over de noodzaak van een goed functionerend huurteam en buurtbemiddeling. Vol met informatie sloten we ons aan bij het team dat klaar stond om met ons op pad te gaan.

Foto: SP

Saïda en Youssef namen ons mee kris kras door Schiedam voor de controles aan huis. Van Svea tot Zuid en van West tot Oost. Allerlei verschillende meldingen die gecontroleerd moesten worden. Mensen die zich wilden inschrijven op een adres waar al veel mensen ingeschreven stonden. Adressen waarvan men wilde controleren of betreffende daar wel echt verbleef of dat het als een postadres gebruikt werd. Wat ons opviel was de deskundigheid en voor de sensitiviteit waarmee Youssef en Saïda elke controle aanvlogen. Want zoals wel bleek gedurende dag, is dat er vaak onderliggende zaken spelen dan enkel de melding zelf. Soms is het puur een controle en wanneer alles gewoon klopt, kan de persoon ingeschreven worden. Maar in sommige situaties stuitte zij op schrijnende bezoeken. Huizen waar geen inboedel is door financiële problemen, of waar een bewoner ondersteuning of zorg nodig heeft, of waar sprake is van huiselijk geweld. Dezen handhavers sluiten daar niet hun ogen voor en bespreken direct wat er nodig is om een bewoner te helpen als deze geholpen wil worden. Vaak nemen zij contact op met de WOT of wijkagent.

Wij waren die dag ook bij een paar controles aanwezig die diepe indruk op ons hebben gemaakt. We hebben dan ook bewondering voor hoe Youssef en Saïda in deze situaties gehandeld hebben. Niet iedereen is zomaar geschikt voor deze functie. We begrepen die dag dat alle handhavers nu getraind worden om ook huisbezoeken af te leggen omdat alle handhavers generalistisch moeten werken. Na deze dag vragen wij ons af of dat de juiste keuze is en of deze functie niet om juist specialisten vraagt. We hebben in ieder geval genoeg stof tot nadenken mee gekregen na de dienst en zullen dit de komende tijd meenemen naar de besprekingen in de gemeenteraad.

U bent hier