h

DISCUSSIE MIDDAG BIJ DE SAMENWERKENDE OUDERENBONDEN SCHIEDAM (SOB)

3 maart 2018

DISCUSSIE MIDDAG BIJ DE SAMENWERKENDE OUDERENBONDEN SCHIEDAM (SOB)

Zaterdag 3-3-2018 organiseerde de Samenwerkende Ouderenbonden Schiedam in de Soos Blauwhuis een discussiemiddag met als thema het seniorenbeleid in de gemeente Schiedam.

Namens de SP was Theo Wijmans hierbij aanwezig. Iedere partij kon haar visie geven op het ouderen beleid. Hierin verschilden de partijen bijna niet van mening. De SP benadrukte dat zij een partij is voor een solidaire samenleving waarin niemand aan de kant blijft staan. Ook de oudere niet.

De oudere van vandaag is over het algemeen langere gezond en fit dan b.v. dertig jaar geleden maar als het minder gaat moet de oudere in zijn eigen buurt kunnen blijven wonen. Om dat te kunnen bereiken is er goede hulp en zorg op maat nodig. Huizen dienen aangepast te worden en er moet meer ingezet worden op levenbestendige woningen. Kan iemand niet meer zelfstandig wonen mag die niet weggestopt worden in grote tehuizen met alleen maar andere ouderen. En mobiliteit is erg belangrijk. Daarom inzetten op goed en betaalbaar openbaar vervoer.

U bent hier