h

Verkiezingsprogramma SP: Beter Schiedam

23 januari 2018

Verkiezingsprogramma SP: Beter Schiedam

Hierbij presenteert SP Schiedam haar verkiezingsvisie voor een Beter Schiedam. Een programma waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

Met de SP in het gemeentebestuur heeft Schiedam de afgelopen jaren al grote stappen vooruit gemaakt. Maar er is nog veel te doen. Lijsttrekker Hakan Kücük: “Schiedam staat nog grote uitdagingen te wachten op het gebied van werkeloosheid, armoede en zorg, Maar ook klimaatverandering en woningtekort zijn nieuwe vraagstukken. Daarvoor is een politiek nodig waarbij wordt samengewerkt en waarbij vooral verantwoordelijkheid wordt genomen. De SP kijkt niet weg van deze vraagstukken, maar pakt deze opdracht met beide handen aan. Niet door over de hoofden van de Schiedammers heen te beslissen, maar juist samen met elkaar. Wij staan voor een continue dialoog, voor samenwerking en voor het opkomen van gezamenlijke belangen, niet alleen tijdens de verkiezingen maar juist ook daarna. Want samen maken we Schiedam beter!”

Een kleine greep uit het verkiezingsprogramma:

  • In heel de regio moet er flink woningen worden bijgebouwd. Nieuwe woonwijken moeten daarom bestaan uit een gevarieerd aanbod van woningen in verschillende prijsklasse, wat ook bijdraagt aan het verminderen van de tweedeling in de samenleving.
  • Woningen moeten meer toekomstbestendig worden gemaakt vanwege vergrijzing en de noodzaak om te verduurzamen.
  • Schiedam moet als diverse stad een voorbeeld worden voor andere grote steden door tegenwicht te bieden aan de toenemende verruwing en polarisatie in de samenleving.
  • De uitvoering van de zorg kan kleinschaliger door bijvoorbeeld wijkzorgcentra op te zetten en eigen wijkzorgteams.
  • We willen experimenteren met (digitale) raadplegingen of peilingen voer bepaalde dilemma’s waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen.
  • Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk zijn. Voorzieningen zoals een argos-mobiel en gratis openbaar vervoer voor minima zetten we voort.
  • Het armoedebeleid zetten we onverminderd voort maar moet ook beschikbaar worden voor zzp’ers die formeel boven de armoedegrens vallen.
  • Er moet een groter deel van de totale gemeentelijke belastinginkomsten dan nu worden opgebracht door de meeste vermogenden.

U bent hier