h

Advies van de kandidaatcommissie voor de gemeentelijke kieslijst

19 december 2017

Advies van de kandidaatcommissie voor de gemeentelijke kieslijst

Hier is het advies van de kandidaatcommissie voor de gemeentelijke kieslijst. Deze zal op de komende Algemene Ledenvergadering worden vastgesteld.

De afgelopen tijd zijn er door ons gesprekken gevoerd met de zittende raadsleden, actieve SP’ers en een enkele nieuweling die zich hadden gemeld danwel werden aanbevolen door anderen.

Bij de totstandkoming van dit advies is naar verschillende aspecten gekeken. De normale vereisten, zoals het onderschrijven van de afdrachtregeling, verbondenheid met het gedachtengoed van de partij, beschikbaarheid, enz. Daarnaast is er gekeken naar de afgelopen raadsperiode, maar ook naar de speerpunten voor de aankomende periode. Uit de gesprekken kwam afdelingsbreed naar voren het belang om zowel de continuïteit te borgen als ook te streven naar een stukje vernieuwing. Met onderstaand voorstel denken we als commissie dat we in beiden zijn geslaagd.

De lijst vertegenwoordigd een redelijke afspiegeling van onze achterban. Een mix van verschillende leeftijden, sexse, achtergrond en capaciteiten. Met de volgorde garanderen we dat dit geborgd wordt bij verschillende uitslagen en er ook ruimte is voor ontwikkeling.

Tot slot, werd het in alle gesprekken weer zeer duidelijk dat SP’ers geen ego’s zijn die gaan voor het pluche. Het teamgevoel, samen strijden van raad tot straat, overheerste. Dat hebben we ons zeer ter harte genomen. Een (bepaalde) plek op de lijst zegt niets over de waardering voor ieder lid die zich inzet voor de afdeling. Ieder zet zich in voor een strijdlustige campagne en een prachtig resultaat bij de verkiezingen!

1  Hakan Küçük
2  Sun van Dijk
3  Theo Wijmans
4  Ivana van der Donk – Urbánková
5  Hilda van Holten
6  Sander Berkhouwer
7  Astrid Scheffel
8  Clemens van Deurzen
9  Ali Tatli
10 Ted van Reij
11 Alexander van Steenderen

U bent hier