h

“Rooie Molen “ voor de Buren van Oost

15 januari 2017

“Rooie Molen “ voor de Buren van Oost

Stichting de Buren van Oost ontving de “Rooie Molen” Prijs 2017 tijdens de Nieuwjaarsborrel van de SP Schiedam, vrijdagavond in Café de Beurs.

Foto: SP

De jury had unaniem besloten dat de Buren van Oost, een echt bewonersinitiatief de prijs meer dan verdiend hadden voor al het werk dat zij op sociaal gebied hadden verzet voor de wijk. Mary Brokken, de initiatief neemster, vergezeld door een aantal trouwe medewerkers, nam de prijs in ontvangst. In een korte opsomming werd hun werk geprezen, o.a. werd genoemd: de boodschappendienst, ontbijt- en lunchservice, één maal per week de z.g. buurthap waarbij voor slechts € 3.50 een uitstekende maaltijd wordt geserveerd. Verder is er de kinderopvang met vele activiteiten op woensdag middag en niet te vergeten de vers gebakken appeltaart op toerbeurt gemaakt door een wijkbewoner.

De z.g. Pipo-wagen , waarin de Buren van Oost zijn gehuisvest, is in korte tijd een begrip geworden in de wijk. Mary Brokken prees in haar dankwoord de vele sponsors en de gemeente Schiedam die het mogelijk hadden gemaakt de wagen aan te kopen en in te richten.

Foto: SP

Het feest werd opgeluisterd door de Nachtdichter van Schiedam, Manuel Schiesser, die een aantal gedichten voordroeg waaronder “Moulin Rouge” dat hij speciaal voor de gelegenheid had geschreven.

Moulin Rouge
De Molen die draait en maalt en dwaalt,
De Molen die straalt en praalt en daalt,
Alsmaar rond dansend in woeste wind;
Die verkilt, verstilt, verstijft, beklijft. 

De Roodharige molenaar bezwijkt,
Zonder de granieten molensteen,
Die boos draait en zingt en wringt,
De bedorven koren schoven beloven.

Ringen, Cirkels, kringen, springen,
Vol vurigheid onrecht bedwingen.
Warme zoete verblijde woede,

Die zachtjes neigt naar menselijkheid,
Ons stilzwijgend doet vermoeden,
Dat wij van onze ketenen zijn bevrijd.

Schiedam Vrijdag 13 januari 2017
ter gelegenheid van;
"Rooie Moolenprijs 2017"
Manuël Schiesser

U bent hier