h

SP STEMT IN MET ONTSLUITINGSWEG SPORTPARK WILLEM ALEXANDER

3 november 2016

SP STEMT IN MET ONTSLUITINGSWEG SPORTPARK WILLEM ALEXANDER

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 oktober 2016 heeft de SP ingestemd om een bedrag van 690.000 euro van de risico reserve 2016 te gebruiken voor een ontsluitingsweg via de Laan van Bol’es naar het Sportpark Willem Alexander.

De SP was altijd tegenstander van de aanleg van de autoweg A4. Toen die er toch kwam en de gemeente besloot om op het tunneldak dat boven op die weg kwam een sportpark aan te leggen was de SP, net als veel omwonenden, daar niet voor. Toch kwamen beiden er. Omwonenden vrezen nu parkeer overlast in hun buurt en vragen daarom ontsluiting van de 142 parkeerplaatsen aan de Vlaardingse kant van het sportpark. Vlaardingen wilt vanaf hun kant geen ontsluiting met het sportpark.

Hoewel er nu nog geen noodzaak is voor de 142 parkeerplaatsen aan de andere kant van het sportpark willen de bewoners wel dat die al gebruikt kunnen worden. Hoogst waarschijnlijk zal het gebruik van het sportpark de komende jaren toenemen. Daarom heeft de SP ingestemd met het raadsvoorstel om de weg aan te leggen. Als de gemeente de weg later aanlegt, als alle werkzaamheden voorbij zijn, kost dat 110.000 euro meer. En de Laan van Bol’es wordt nu heringericht. Dat betekent dat deze drukke straat weer afgesloten moet worden als op een later tijdstip de ontsluitingsweg alsnog wordt aangelegd.

U bent hier