h

SP KIEST VOOR STADSOMROEP SCHIEDAM

29 september 2016

SP KIEST VOOR STADSOMROEP SCHIEDAM

In Schiedam loopt de zendmachtiging voor de lokale omroep af. Voor de nieuwe termijn van 2016 – 2021 hebben twee partijen een aanvraag ingediend bij het Commissariaat van de Media. Dat zijn Stadsomroep Schiedam en PopUpTV.

Geen van beide partijen voldoet volledig aan de kaders die door de gemeenteraad gesteld zijn. Beiden hebben sterke punten. Stadsomroep Schiedam heeft veel ervaring met het maken van radio en televisie. Heeft ook alle apparatuur en vergunningen voor de ether. PopUpTV is een nieuwe organisatie die met nieuwe frisse ideeën op de nieuwe media goed is. Daarom leek het de gemeenteraad een goed plan als deze organisaties gaan samenwerken en zo krachten en kennis bundelen.

Pogingen om tot samenwerking te komen waren tot dusver op niets uitgelopen. Toch gaf de gemeenteraad tijdens de commissievergadering van 7 september het college de opdracht om nog één ultieme poging te wagen. Onder leiding van een onafhankelijke bemiddelaar. Eric Wehrmeijer kreeg deze taak. Op maandag 26 september moest hij concluderen dat het niet gelukt was om partijen tot een samenwerking te bewegen. Wel had hij een duidelijk rapport geschreven. Hierin beschrijft hij niet alleen waar het misging tijdens de besprekingen maar gaf hij ook duidelijk aan waar de verschillen tussen de organisaties zitten. Wat sterke en zwakke punten van de partijen zijn.

Dit, tevens met de financiële situatie van de organisaties, heeft er toe bijgedragen dat de SP tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2016 samen met een meerderheid van de gemeenteraad voor Stadsomroep Schiedam heeft gekozen.

U bent hier