h

Protestactie bij vergadering Hoogheemraadschap Delfland

29 mei 2016

Protestactie bij vergadering Hoogheemraadschap Delfland

Ruim 2.200 handtekeningen en een gouden drol overhandigd aan dijkgraaf van Delfland

Foto: SP
Vanochtend vroeg stond een grote groep demonstranten op de stoep van het Hoogheemraadschap Delfland. De aanleiding was de afschaffing van de kwijtschelding voor minima. Door deze maatregel moeten minima €285 per jaar betalen voor het toiletbezoek. Naast de ruim 2.200 handtekeningen had het actiecomité ‘Delfland de pot op!’ een cadeau meegenomen: “Dit kunstwerk in de vorm van een gigantische gouden drol symboliseert het feit dat de minima goudgeld moeten betalen om naar het toilet te mogen. Ik reken er op dat de heemraden in hun grote kantoor wel een mooi plekje hebben om het kunstwerk tentoon te stellen.” aldus actieleider Arnout Hoekstra.

Foto: SP
Uit onderzoek van het Nibud naar de besteedbare ruimte van minima blijkt dat de meeste huishoudens die van een bijstandsuitkering moeten rondkomen aan het eind van de maand een tekort hebben. Dit tekort neemt door de maatregel met ruim 23 euro per maand toe. Hoekstra: “Wij roepen Delfland op om eerst in overleg met de minister en de gemeenten voor deze mensen een oplossing te zoeken, en tot die tijd de huishoudens met de laagste inkomens te blijven ontzien.”

Hoogheemraad Ries Smits: “Het signaal dat de SP met deze reacties geeft neemt het bestuur serieus. Ik verwacht dat de partijen de reacties en de ervaring met de inning mee zullen nemen bij het vaststellen van de begroting in november dit jaar”. In november gaat het algemeen bestuur in gesprek over de tarieven voor 2017. Dat is ook het moment waarop Delfland kan besluiten om de kwijtschelding in ere te herstellen.

U bent hier