h

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

29 januari 2016

Verzet tegen afschaffen kwijtschelding Hoogheemraadschap

De SP roept op tot actie tegen het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap heeft besloten de kwijtschelding voor minima af te schaffen.

Door dit besluit moeten gezinnen die op of onder het bijstandsniveau zitten 285 euro per jaar betalen voor de zuivering van rioolwater. Veel mensen die het al niet breed hebben komen hierdoor nog verder in de financiële problemen. Via de website www.delflanddepotop.nl kan men tegen de afschaffing en de sowieso al veel te hoge belasting online bezwaar maken.

Foto: SP
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het zuiveren van het rioolwater. Dit zuiveren kost geld. De belasting van het hoogheemraadschap Delfland is met 283 euro per jaar ruim 120 euro duurder dan het landelijk gemiddelde. Ook ná afschaffing van de kwijtschelding zal het tarief verder blijven stijgen naar bijna 290 euro in 2019.

Arnout Hoekstra, SP-wethouder in Vlaardingen: “Wij hebben geprobeerd dit besluit tegen te houden door in te spreken en zienswijzen in te dienen. Nu blijkt dat zij zich daar niets van aantrekken wordt het tijd dat de bevolking zelf van zich laat horen.” Het comité ‘Delfland de pot op’ zal de ondertekende bezwaren later dit jaar aanbieden aan de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap. “Wij vestigen onze hoop op de volksvertegenwoordigers van het hoogheemraadschap. Hen staat immers niets in de weg om te besluiten de kwijtschelding per 2017 weer in ere te herstellen.” aldus Hoekstra.

U bent hier