h

OVERBRUGGINGSKREDIET STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

17 december 2014

OVERBRUGGINGSKREDIET STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

Er is veel commotie ontstaan over het verstrekte overbruggingskrediet van het college van B&W aan het Stedelijk Museum Schiedam.

Deze lening werd door het college verstrekt nadat het museum in acute financiële problemen was geraakt. De salarissen van het personeel konden niet meer worden betaald. Dit laatste is de belangrijkste reden dat de SP het college hierin steunt. Hoewel het niet is zoals we het graag zouden zien kan de SP ermee akkoord gaan dat er eerst een lening verstrekt werd en daarna de gemeenteraad werd geïnformeerd. Dit is niet tegen de regels zoals door sommigen wel beweerd wordt. De roep om een andere directie is volgens de SP voorbarig. De gemeente gaat daar niet meer over omdat het museum in 2008 is verzelfstandigd. Bovendien vindt de SP dat als er iemand wordt weggestuurd er eerst aangetoond moet worden dat iemand niet voldoet of in de fout is gegaan.

De SP is van mening dat het Stedelijk Museum Schiedam van grote waarde is voor de stad. In de landelijke media wordt het museum vaak genoemd. De tentoonstellingen en de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs krijgen veel positieve aandacht. Helaas vertaalt zich dat niet naar een toename van bezoekers aantallen. Minder subsidie maakt het er voor het museum niet makkelijker op. Wel vindt de SP dat het volledige bedrag moet worden terugbetaald. Het is niet eerlijk naar andere instellingen en organisaties die ook minder subsidie krijgen als er toch nog geld naar het museum gaat. De door de wethouder aangekondigde maatregelen, een plan van aanpak en een taskforce vanuit de gemeente, lijkt de SP waarborg genoeg.

U bent hier