h

Raadsvragen faillissement RIAAG Rijnmond

19 november 2014

Raadsvragen faillissement RIAAG Rijnmond

Vorige week zijn onder andere ook Schiedammers onaangenaam verrast door het bericht over het faillissement van RIAAG Rijnmond. Daarmee zijn in een klap 200 medewerkers onzeker over hun baan en bijna 7000 patiënten verkeren in onzekerheid over vervolg van hun behandeling.

Voor de SP heeft Hakan Kücük daarover een aantal vragen gesteld:

In verschillende media werd op 12 november 2015 bericht over het faillissement van Riagg Rijnmond met locaties in Rotterdam en Schiedam. Hierdoor hebben bijna 7000 cliënten (volwassenen en jeugdigen) met psychische zorg en meer dan 200 medewerkers te kampen met de gevolgen van dit faillissement.
De SP betreurt dit en vindt het zorgwekkend dat het personeel en cliënten een onzekere tijd tegemoet gaan.

Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de SP een aantal vragen aan het college:

  1. Was het college op de hoogte van de financiële problemen en de dreiging van een faillissement bij Riagg Rijnmond? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft het college zich ingespannen om een mogelijke faillissement te voorkomen.
  2. Wat zijn de gevolgen van dit faillissement voor het personeel, cliënten en Schiedam?
  3. Beschikt het college over cijfers wat betreft het aantal Schiedamse cliënten en zijn deze te onderscheiden in volwassenen en jeugdigen? Het is voor een cliënt belangrijk dat er een vertrouwensband ontstaat met zijn/haar behandelaar. Dit vergt veel tijd en inspanning. Door het faillissement ontstaat er de mogelijkheid dat behandelaar en cliënt worden gescheiden, waardoor het behandelingstraject van begin af aan moet worden gestart. Wat zal leiden tot een ongewenste situatie en gevolgen voor de cliënt.
  4. Is het college met de SP eens dat lopende behandelingstrajecten tussen behandelaar en cliënt niet mag lijden onder de faillissement van Riagg Rijnmond? Gaat het college zich inspannen om dit te voorkomen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

U bent hier