h

Behoud SEH, Spoed Eisende Hulp, in Vlietland Ziekenhuis

5 juli 2014

Behoud SEH, Spoed Eisende Hulp, in Vlietland Ziekenhuis

Duizenden, zo’n 6500, handtekeningen, waren opgehaald in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam voor het behoud van de SEH- post in het Vlietland Ziekenhuis.

De handtekeningen werden donderdagmiddag aangeboden aan Dhr. Mark Janssen, raad van beheer van her Vlietland. SP vertegenwoordigers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam overhandigden het pak papier.

Ivana van der Donk, raadslid in Schiedam, las de motie voor die unaniem door de raad was aangenomen en waarin de verontrusting werd uitgesproken over een dreigende sluiting van de SEH-post.

Bij het in ontvangst nemen van de handtekeningen benadrukte Dhr. Janssen dat ook hij vond dat de post gehandhaafd moest blijven en hij dit standpunt zeker zou verdedigen tegenover sommige grote zorgverzekeraars die plannen hebben om uit bezuinigingsdrift deze voorziening willen sluiten.

U bent hier