h

SAMEN SCHIEDAM VERNIEUWEN

8 mei 2014

SAMEN SCHIEDAM VERNIEUWEN

Een dertigtal SP leden bezocht dinsdagavond 6 mei de ledenvergadering in De Erker, zij konden zich uitspreken over het bereikte coalitieakkoord.

Samen met de leden nam het team dat de onderhandelingen had gevoerd, Alexander van Steenderen, Theo Wijmans en Hakan Küçük, het akkoord punt voor punt door.

De altijd kritische SP leden kregen daarbij de gelegenheid vragen te stellen en te bediscussiëren. Vooral de zorgen om de zorg, het overhevelen van de vele taken van rijk naar gemeente en het gedwongen ?vrijwilligers? werk kwamen daarbij aan het bod.

Het onderhandelingsteam lichtte toe en verklaarde de behaalde resultaten. Op één lid na vonden alle aanwezige leden dat we met dit akkoord de komende vier jaar een goede basis hadden gelegd om de komende jaren aan de slag te kunnen gaan en de SP zijn sporen kan nalaten op het gemeentelijk beleid.

Alexander van Steenderen wordt wethouder, in zijn portefeuille Bouwen en Wonen, Beheer openbare ruimte inclusief Regionaal groenbeleid. Economische zaken, Stadspromotie en Toerisme, Schieveste. Theo Wijmans blijft fractieleider.

Zowel wethouder als fractie vragen nadrukkelijk aan de leden om hen de komende vier jaar te steunen in hun werk met kritische opmerkingen en vooral met activiteiten om de gemeenteraad alert te houden en te betrekken bij de echte problemen van de Schiedamse burgers.

Haast overbodig om te zeggen dat we er met het volste vertrouwen tegen aan gaan.

U bent hier