h

Coalitieonderhandelingen afgerond

28 april 2014

Coalitieonderhandelingen afgerond

Een coalitie van SP, PvdA, D66, VVD en het CDA heeft elkaar gevonden. Het motto waarmee deze coalitie de komende jaren wil besturen is ‘Samen Verder Vernieuwen.’

SP-fractievoorzitter Theo Wijmans is bijzonder tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat: “Het is altijd geven en nemen, en de gekozen woorden zijn niet altijd des SP’s, maar onze belangrijkste speerpunten komen goed tot hun recht in dit akkoord. Zo bezuinigt het kabinet flink op de jeugd, werklozen en hulpbehoevenden maar laat gemeenten opdraaien voor de gevolgen. Asociaal, maar dit college laat niemand zakken en heeft extra geld uitgetrokken en achter de hand om alles in goede banen te leiden. Daar ben ik extra trots op!”

Een ander belangrijk speerpunt was het doorzetten van het armoedebeleid, wat in de vorige Raadsperiode mede door de SP tot stand is gekomen. Ook komt er gratis openbaar vervoer voor de minima, een wens die met name ook door PvdA naar voren werd gebracht. Wijmans: “Zo zijn er vele positieve punten te noemen in het akkoord, waar wij en de andere partijen elkaar op konden vinden. Er is gezocht naar samenhang en niet de koehandel die we landelijk nu zien. Dat schept vertrouwen voor de komende jaren.”

De afdeling heeft Alexander van Steenderen, nu nog werkzaam bij de SP-Tweede Kamerfractie, bereid gevonden om wethouder te worden in Schiedam. In het voorstel wordt hij wethouder voor onder andere Wonen en Bouwen, Beheer Openbare Ruimte en Economische Zaken. Van Steenderen: “In het akkoord is afgesproken dat er meer aandacht komt voor jongeren- en studentenhuisvesting. Ook hebben we ingezet op een gemeentebeleid dat meer aandacht heeft voor het Midden- en Kleinbedrijf, want daar zitten de meeste banen die Schiedam hard nodig heeft. Ik ben er trots op dit namens de SP deze zaken aan te pakken, maar zal als lid van het gemeentebestuur ook scherp in de gaten houden wat er met de zogeheten decentralisaties gebeurt. Want dat is toch wel de grootste uitdaging voor de stad de komende jaren.”

Het onderhandelingsteam namens de SP heeft er alle vertrouwen in dat de leden met dit akkoord kunnen instemmen. Daarvoor is een extra ledenvergadering gepland op dinsdag 6 mei, om 20.00 uur in Wijkcentrum De Erker, Jan van Avennesstraat 32.

Het hele coalitieakkoord (bestaande uit een bestuurs- en beleidsakkoord) leest u hier: Bestuursakkoord.pdf

U bent hier