h

Kunst in Schiedam – Pand Paulus voor politici

2 maart 2014

Kunst in Schiedam – Pand Paulus voor politici

Alle Schiedamse politieke partijen waren zaterdag 1 maart uitgenodigd in Pand Paulus door Stichting KunstWerkt.

Deze stichting gebruikt Pand Paulus al jarenlang als expositie ruimte. Stichting KunstWerkt organiseert vanaf de negentiger jaren activiteiten waarbij het maken en genieten van kunst centraal staat. Deze stichting doet mee aan een groot educatief project en is actief bij evenementen als b.v. de Brandersfeesten.

De stichting wordt door de gemeente Schiedam gesubsidieerd door dat de gemeente de complete woonlasten van Pand Paulus voor haar rekening neemt. Dit jaar doet de gemeente dit voor het laatst. De stichting wilt dat de gemeente ook voor 2015 nog de woonlasten voor Pand Paulus betaald. Zodoende heeft Stichting KunstWerkt nog een jaar de tijd om andere geldschieters te vinden. Iets dat vandaag de dag als gevolg van de crisis niet makkelijk is. De Stichting denkt met een relatief klein bedrag (12.000 euro) uit te komen.

De SP is van mening dat kunst en cultuur op het moment onder grote druk staan en een beetje de sluitpost dreigen te worden. Samen met het Stedelijk Museum Schiedam, de Ketel Factory trekt Pand Paulus mensen vanuit heel Nederland. Toch wordt de weg naar de Ketel Factory en Pand niet duidelijk aangegeven. Er moet vanaf het Stedelijk Museum duidelijk naar deze expositie ruimtes verwezen worden vooral omdat de bezoekers dezelfde doelgroep is: liefhebbers van moderne kunst. Ook is het heel jammer dat in de onlangs verschenen notitie van de gemeente over de Lange Haven en omgeving (De plus aan de Lange Haven) Pand Paulus niet is genoemd. Ook worden de maandelijkse Piet Paaltjes wandelingen die door Stichting KunstWerkt georganiseerd worden niet genoemd.

Wel waarschuwde de SP dat met alle bezuinigingen van het Rijk en alle taken die de gemeente erbij krijgt er geen mogelijkheid is om meer geld voor kunst en cultuur vrij te maken.

U bent hier