h

LIJSTREKKERS DEBAT BIJ SAMENWERKENDE OUDEREN BONDEN

25 februari 2014

LIJSTREKKERS DEBAT BIJ SAMENWERKENDE OUDEREN BONDEN

Maandag 24 februari organiseerde de Samenwerkende Ouderen Bonden een lijsttrekkers debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Bijna alle lijsttrekkers waren hierbij aanwezig. De discussie ging hoofdzakelijk over twee onderwerpen: mobiliteit en zorg.

Een stelling was dat openbaar vervoer voor ouderen gratis moet zijn. De SP kan daar in meegaan maar als er keuzes gemaakt moeten worden ziet de SP liever dat het openbaar vervoer aan de hand van het inkomen goedkoper of gratis gemaakt wordt. Voor veel mensen met de laagste inkomens is het openbaar vervoer niet meer te betalen. Zelfs een noodzakelijk ziekenhuis bezoek is een hele financiƫle opgave. En openbaarvervoer is voor veel mensen een middel tegen eenzaamheid. Verder vindt de SP dat Schiedam rolstoel- en rollator- vriendelijker moet worden.

De SP is altijd al voor kleinschalige hulp in de wijken en buurten geweest. Maar dat moet wel goed georganiseerd zijn en daar waar nodig is moet professionele hulp zijn. Niet de door Den Haag opgelegde bezuinigingen maar de menselijke maat moet leidend zijn. In aangepaste woningen en met goede thuiszorg kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen. Goede professionele zorg is niet alleen in het voordeel van de betrokkene maar ook in het voordeel van de mantelzorgers.

Volgens het SCP is 60% van de mantelzorgers nu al overbelast. Daar komt bij dat deze groep, door de zorg die ze verlenen, al vaker een lager inkomen heeft en meer kosten maakt. Als gevolg van de bezuinigingen wordt het alleen maar zwaarder voor mantelzorgers . Bovendien moet er rekening meegehouden worden dat niet iedereen mantelzorgers ter beschikking heeft. Sommige hulpbehoevende hebben nu mantelzorgers die zelf zorg nodig hebben. Een onacceptabele situatie.

Veel zorg taken schuift de regering af naar de gemeenten zonder daar genoeg geld voor mee te geven. De SP vindt dat je mensen niet in de kou kan laten staan en iedereen die dat nodig heeft moet helpen. Daarom zal ook Schiedam er niet aan ontkomen om geld uit de algemene middelen te besteden aan de zorgtaken die Den Haag op het bordje van de gemeente neerlegt.

Ook werd er vanuit de zaal gevraagd naar topsalarissen in de zorg. Dat wordt uiteindelijk betaald van geld dat voor zorg bedoelt is. De SP is voor een salaris plafond. Ook bij aanbestedingen moet hier op gelet worden. Net als er bij aanbestedingen niet meer alleen naar prijs maar ook naar kwaliteit gekeken moet worden evenals de arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

U bent hier