h

Fietsen op de Hoogstraat

24 september 2013

Fietsen op de Hoogstraat

De leden van de gemeenteraad de heren T. Wijmans en Th. H.B. Schoenmakers hebben de volgende vragen gesteld.

Betreft: Fietsen op de Hoogstraat

Naar wij hebben vernomen, zijn winkeliers op de Hoogstraat zeer onaangenaam verrast door het
opschorten van het fietsverbod op de Schiedamse hoofdwinkelstraat. Ook wij hebben hiervan met verbazing kennis genomen. Daarom de volgende vragen.

  1. Van wie is het initiatief uitgegaan?
  2. Welk oogmerk wordt met deze verandering nagestreefd?
  3. Wat is exact de status van het opheffen van het fietsverbod? Is het inderdaad, zoals men meent te weten, een "experiment"? Zo ja, hoe lang duur t dit? Door wie en wanneer vindt evaluatie plaats? Op basis van welke aspecten geschiedt deze?
  4. Is tevoren met de winkeliers op de Hoogstraat overlegd? Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag de notulen. Zo neen, is tevoren met de winkeliers van de Hoogstraat hierover gecommuniceerd? Zo ja, dan ontvangen wij graag een kopie van deze brief, mail of andere uiting.
  5. In veel plaatsen in Nederland en daarbuiten is ondervonden dat een winkelgebied er alles bij te winnen heeft wanneer het alleen voor voetgangers toegankelijk is. Waarom zou dit in Schiedam niet (meer) gelden?

 

Schiedam, 23 september 2013
T. Wijmans
Th. H.B. Schoenmakers

U bent hier