h

Algemene ledenvergadering vormt werkgroep verkiezingen en kiest nieuw bestuur

22 mei 2013

Algemene ledenvergadering vormt werkgroep verkiezingen en kiest nieuw bestuur

Woensdag 15 mei jongstleden heeft de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.

Nieuwe toevoegingen zijn John Zwart die zich al jaren vastbijt in de perikelen rond de BGS en Hakan Küçük, ondernemer,kunstenaar en vader van twee dochters. Frank van der Donk en Astrid Scheffel zijn herkozen als voorzitter en organisatie secretaris. Het bestuur word aangevuld door oudgedienden Aad Offerman, Evelyn Wijmans, Henri Jurgens en Benjamin Hoppe.

Ook is er een werkgroep geformeerd die zich bezig zal houden met de vorming van een concept verkiezingsprogramma die zij aan de leden zullen voorleggen in de volgende ledenvergadering dit najaar waarin ook de definitieve kieslijst zal worden gepresenteerd.

U bent hier