h

PARTIJRAAD 24 november 2012

28 november 2012

PARTIJRAAD 24 november 2012

Benjamin en Frank spoedden zich op de vroege zaterdag ochtend naar de Partijraad in Amersfoort, om aldaar de afdeling Schiedam te vertegenwoordigen.

Helaas had de ochtendstond geen goud in de mond maar mist en files, dus kwamen ze te laat.

Paul Kalma van de Wiardi Beckman stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA was al met zijn lezing begonnen. Wel hoorden we nog dat hij samenwerking tussen links noodzakelijk vond,hij gaf aan dat beide partijen een imago probleem hebben bij de pers,de PvdA wordt te veel weggezet als draaikonten, de SP als star, dogmatisch en populistisch. Na afloop bedankte Jan Marijnissen hem en merkte nog even op dat de SP regelmatig mensen van de PvdA uitnodigt maar hij nog steeds wacht op een uitnodiging van die partij.

Penningmeester Rosita deed verslag over de financiƫn, die zijn gezond. De afdracht regeling kwam ter sprake. De kortgeleden gehouden enquete werd doorgenomen, de verschillende opmerkingen en moties van de afdelingen werden behandeld of ter stemming voor gelegd. De overgroote meerderheid wil de afdracht regeliong houden zoals die is. Betrokkenen dienen goed voorgelicht te worden over de spelregels en er moet aan gewerkt worden dat het bestaan van een geschillen commissie meer bekendheid krijgt.

Sadet Karabulut riep op om van z.g kinderschoenenactie een succes te maken, ( d.m.v. kinderschoentjes duidelijk maken dat meer dan 300.000 kinderen in Nederland onder de armoedegrens leven) Afdeling Schiedam heeft aan de regiovoorzitter laten weten niet mee te doen, gezien de volgens ons waardeloze manier waarop de z.g. werkhandschoenenactie destijds eindigde.

Renske Leyten riep alle hens aan dek om te strijden tegen de afbraakplannen van het kabinet Rutte voor de thuiszorg. De SP-Schiedam zal al het mogelijke doen van deze actie een succes te maken en deze afschuwelijke plannen van de baan te krijgen. (zeer binnenkort meer hier over.)

Emile Roemer sloot de Partijraad af met een inspirerende toespraak, we gaan er weer tegenaan !

U bent hier