h

algemene ledenvergadering verkiezingsprogramma

8 juni 2012

algemene ledenvergadering verkiezingsprogramma

Tijdens het afgelopen congres is het nieuwe verkiezingsprogramma gepresenteerd. Alle leden krijgen de mogelijkheid om zich over dit programma uit te spreken en aanvullingen/veranderingen voor te stellen.

Daarom nodigen we jullie uit voor een algemene ledenvergadering op maandag 11 juni en op maandag 18 juni a.s., beiden om 20.00 uur in Kunstwinkel 't Walvis, Branderssteeg 3-7 in Schiedam.

De vergadering op 11 juni is bedoeld voor het bespreken van het programma en het voorstellen van aanvullingen/veranderingen. Deze worden doorgestuurd naar het partijbestuur.

Op 18 juni wordt de definitieve versie van het verkiezingsprogramma door ons besproken. Aanvullingen die we dan nog missen kunnen op het zomercongres als motie of amendement worden ingediend, waarna de
vertegenwoordigers van alle afdelingen hierover kunnen stemmen.

Het concept-verkiezingsprogramma kunnen jullie vinden op www.sp.nl.

We hopen dat veel van jullie mee willen praten over dit programma: zo kan de mening van onze leden worden vertaald in een verkiezingsprogramma waar we allemaal achter staan.

U bent hier