h

oude woningen tegen de vlakte

31 maart 2012

oude woningen tegen de vlakte

In Schiedam worden de komende jaren in totaal 2500 woningen gesloopt, veelal oude sociale woningbouw. De SP is niet tegen het slopen van oude woningen die niet meer voldoen qua ruimte, isolatie, energiezuinigheid etc. aan de eisen van tegenwoordige tijd. Wel moeten de bewoners die terug willen naar hun straat of buurt die mogelijkheid hebben om daar weer betaalbare woningen te krijgen.

Ook is de SP niet op tegen om wat "duurdere" huizen in "arme" wijken te bouwen; het moet echter ook andersom gebeuren, betaalbare woningen in "duurdere" buurten, zodat we goed gemeleerde buurten krijgen waar jong en oud, hoogopgeleid en minder opgeleid, Schiedammers met redelijke inkomen en die het wat moeilijker hebben samen wonen en leven, zoals het zo mooi beschreven is in de Woonvisie Schiedam.

U bent hier