h

Open brief: geen vuurwerkverbod in Schiedam

11 januari 2011

Open brief: geen vuurwerkverbod in Schiedam

Open brief aan burgemeester Mw. W. Verver van Schiedam. "Geen vuurwerkverbod maar laat het een mooie stad zijn voor vrije mensen."

Open brief aan burgemeester van Schiedam.

Geachte mevrouw Verver,

Met belangstelling lazen wij uw toespraak, uitgesproken op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Schiedam.

U sprak mooie woorden over onze mooie stad en ondanks de op ons allen toekomende bezuinigingen was u vol optimisme over de toekomst van Schiedam. Daar kunnen wij ons in vinden: ook wij hopen dat de Schiedammers het komende jaar hun stad mooier, schoner en veiliger zien worden. Toch hebben we een aantal kanttekeningen bij de manier waarop u denkt dat te bereiken.

De oud en nieuw viering verliep op een aantal incidenten na, redelijk rustig. Toch gaven deze incidenten u kennelijk aanleiding tot het doen van een aantal opmerkelijke uitspraken.

Snelrecht en supersnelrecht is u nog niet genoeg, u vindt het teleurstellend dat niet alle rechters ( rechtbanken ) gelijk bestraffen, de ene straft streng en hard, de ander seponeert soms een zaak. Volgens u zouden ze allen hetzelfde moeten straffen. Een van de peilers van onze rechtstaat is echter de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht: de rechtbank is autonoom en zal per geval andere afwegingen maken. Aan dit beginsel tornen lijkt ons geen goede zaak.

Dan zegt u het teleurstellend te vinden dat er gerechtelijke uitspraken zijn waarin wordt aangegeven dat geweld bij het vak van een ambtsdrager hoort. Helaas wordt de politie nu en dan met geweld geconfronteerd. Dat is inherent aan het beroep en daarom heeft de wetgever deze ambtsdragers dan ook uitgerust met de middelen om zich daartegen teweer te stellen. Incidenten van geweld tegen de politie zijn bovendien niet voorbehouden aan de controle tijdens de jaarwisseling.

U beklaagt zich over de hoge kosten van preventie maatregelen zoals het afsluiten en verwijderen van vuilcontainers, extra inzet van politie, brandweer, jeugdbegeleiders e.d..

Wij zijn het met u eens dat dit heel veel geld kost en dat het geld beter besteed kan worden. Wij hebben echter niet de illusie dat we door een harde aanpak van de veroorzakers kunnen voorkomen dat deze maatregelen moeten worden genomen.

Een verbod op particulier vuurwerk zal aanzienlijk meer kosten met zich meebrengen en is als plaatselijke maatregel totaal onuitvoerbaar. Wanneer in omliggende steden wel vuurwerk kan worden gekocht zal en verbod niet te handhaven zijn. De extra inzet van controleurs legt bovendien een grote druk op het politie apparaat, dat toch al wordt geconfronteerd met taakverzwaring.

Ook wij ergeren ons aan het wangebruik van vuurwerk, veelal uit illegale handel, en soms levensgevaarlijk. Een verbod gaat ons echter te ver: het is een betuttelende maatregel, die bovendien onuitvoerbaar is.

Wanneer de politie nu al niet in staat is om het afsteken van illegaal vuurwerk te voorkomen, zal het zeker niet mogelijk zijn om te voorkomen dat vuurwerk, dat in de rest van het land vrij verkrijgbaar is, binnen de stadsgrenzen wordt afgestoken.

Laten we van Schiedam geen kruising maken tussen een kostschool en een kazerne, maar laat het een mooie stad zijn voor vrije mensen.

Het bestuur van de SP afdeling Schiedam

U bent hier