h

Algemene ledenvergadering SP Schiedam kiest nieuw bestuur

3 mei 2010

Algemene ledenvergadering SP Schiedam kiest nieuw bestuur

Op woensdag 28 april is er een algemene ledenvergadering gehouden.Omdat enkele leden van het oude bestuur (Theo Wijmans en Ivana van der Donk) in de gemeenteraad zijn gekozen, moest er een nieuw bestuur worden samengesteld.

Het bestuur had een aantal kandidaten voorgedragen. De leden waren tot 25 april in de gelegenheid om tegenkandidaten te stellen.

Tijdens de vergadering bleek dat er geen andere kandidaten waren aangemeld. Bij de stemming werden de voorgedragen kandidaten met algemene stemmen verkozen.

De nieuwe samenstelling van het bestuur is:

Henri Jurgens – voorzitter
Astrid Scheffel – organisatiesecretaris
Helen Rous – algemeen bestuurslid, tevens penningmeester
Frank van der Donk – algemeen bestuurslid
Evelyn Wijmans – algemeen bestuurslid
Aad Offerman – algemeen bestuurslid

Bij de bestuursvergaderingen zal ook steeds één van de SP-raadsleden aanwezig zijn.

U bent hier