h

Verslag regioconferentie 3 april 2010

12 april 2010

Verslag regioconferentie 3 april 2010

Op zaterdag 3 april jl werd in iedere regio een conferentie gehouden, waar het concept-verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen werd besproken. Namens de SP Schiedam waren Theo Wijmans, Evelyn Wijmans, Aad Offerman, Armand de Boer en Astrid Scheffel afgevaardigd.

De conferentie werd gehouden in het Nieuwe Luxor-theater in Rotterdam. Nadat de voorzitter van de dag, Theo Coskun, om 11 uur de bijeenkomst had geopend, kregen de afgevaardigden in twee ronden de mogelijkheid om hun opmerkingen en aanvullingen in te brengen.

Namens SP Schiedam voerde Theo het woord. Hij stelde voor om boetes inkomensafhankelijk te maken, zodat de zwaarte van de boete meer in verhouding is met de draagkracht van de overtreder.

Na iedere ronde werd door de kamerleden Harry van Bommel en Ewout Irrgang gereageerd. Tussen de beide inspreekronden in genoten we van de geserveerde broodjes en konden we kennismaken met de afgevaardigden van andere plaatsen.

Rond vier uur werd de middag afgesloten en na nog even te hebben nagepraat vertrok iedereen weer naar zijn eigen woonplaats.

U bent hier