h

Vragen over inval politie op verkeerd adres

23 maart 2010

Vragen over inval politie op verkeerd adres

De politie is binnen gevallen op een verkeerd adres. Reden voor de SP fractie voor enkele kritische vragen

Schriftelijke vragen volgens artikel 40 RvO.

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Schiedam.

Gaarne schriftelijk antwoord.

Op zaterdag 20 maart 2010 heeft er in het Algemeen dagblad een artikel gestaan onder de kop
"Politie op verkeerd adres bij oprollen hennepkwekerij".Er wordt een heel vervelend voorval beschreven dat eindigt met een alinea waarin een politiewoordvoerder wordt geciteerd.

Ik heb de volgende vragen:

-Geeft het artikel een juist beeld van het voorval?

-Is de woordvoerder van de Politie correct geciteerd?

-Klopt het dat het beleid is van de Politie om zich in dit soort zaken te beperken tot het compenseren van de slachtoffers middels een nieuw slot en excuses?

-Het klopt toch niet dat de Politie organisatie zich neerlegt bij dit soort vergissingen en niet streeft naar het voorkomen daarvan?

-Is het college het met de woordvoerder van de Politie eens dat wanneer men excuses aanbied, de noodzaak vervalt om de samenleving te vertellen wat er mis kan gaan bij een politieoptreden? Met andere woorden: Is het beleid om blunders onder de pet te houden? (bij succes volgt meestal een persbericht van de Gemeente).

-Is het college zich bewust van de negatieve beeldvorming die ontstaat door deze reactie?

Bijvoorbaat dank voor uw schriftelijke beantwoording.
Namens de SP fractie,
Theo Wijmans

U bent hier