h

SP en wijkactiviteiten

10 februari 2010

SP en wijkactiviteiten

Weekblad de Echo geeft de politieke partijen de kans te reageren op stellingen. Deze keer was de stelling: "Er moet meer geïnvesteerd worden in wijkactiviteiten voor kinderen".

"Het is misschien de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen bezig te houden", zegt Armand de Boer van de SP, "maar zij kunnen wel een handje worden geholpen door de gemeente. Die kan dat doen middels het inschakelen van SWS, wijkcentra, maar ook door het steunen van initiatieven van particulieren."

U bent hier