h

SP en veiligheid

31 januari 2010

SP en veiligheid

Weekkrant de Echo heeft aan alle politieke partijen de stelling voorgelegd: 'Er is genoeg blauw op straat in Schiedam'. Het SP standpunt nader toegelicht.

Armand de Boer, fractievoorzitter van de SP heeft daarop gereageerd met:

'We moeten de politie wel goed ondersteunen. De overheid moet ervoor zorgen dat de problemen waar de politie tegenaan loopt, goed opgevangen worden.We willen wel ander blauw op straat zien. Liever donkerblauw dan lichtblauw.'

Theo Wijmans, lijsttrekker, verduidelijkt:

"Het geld dat nu aan de lichtblauwe brigade wordt besteed moet worden gebruikt voor administratief en ondersteunend personeel bij de politie. Hier door kan de goed geselecteerde en opgeleide politieagent meer tijd aan het eigenlijke politie werk besteden.'

U bent hier