h

RS: Tijdelijke verhuur koopwoningen mogelijk

2 april 2009

RS: Tijdelijke verhuur koopwoningen mogelijk

Yorick Haan Radio Schiedam • Mensen die in Schiedam een huis in de verkoop hebben, kunnen dit tijdelijk verhuren. Het Schiedamse college heeft dit op voorstel van wethouder Haan besloten om de beweeglijkheid van de woningmarkt te vergroten.

De gemeente kan op basis van de Leegstandwet een vergunning verlenen voor de tijdelijke verhuur van een woning voor maximaal twee jaar. De vergunning kan daarna op verzoek van de eigenaar door het college telkens met ten hoogste een jaar worden verlengd tot een maximale periode van vijf jaar. Veel huizenkopers komen momenteel in de problemen door dubbele woonlasten als de oude woning niet wordt verkocht. Het toestaan van tijdelijke verhuur van de koopwoning verlicht de lasten van de eigenaar. Daarnaast ontstaat er een ruimer aanbod van woningruimte voor woningzoekenden die tijdelijk woonruimte zoeken. Wel valt een deel van de huurbescherming weg maar daar staat een lagere huur tegenover. Volgens wethouder Haan wordt met het invoeren van de vergunning voor tijdelijke verhuur een stap gezet om de crisis op de woningmarkt het hoofd te kunnen bieden.

U bent hier