h

Cobouw: Schiedam dacht erover uit overleg A4 te stappen

21 april 2009

Cobouw: Schiedam dacht erover uit overleg A4 te stappen

Yorick HaanCobouw • Armand Landman • De Schiedamse wethouder Verkeer en Vervoer Yorick Haan (SP) heeft overwogen zijn handtekening onder het IODS-convenant over de aanleg van de A4 Midden-Delfland in te trekken. Dat zegt hij in een interview met Cobouw.

Haan vreest dat de extra kosten die de Wet tunnelveiligheid met zich meebrengt worden weggestreept door bezuiniging op de inpassing van de weg. "Als dat gebeurt is de handtekening van minister Eurlings blijkbaar niets waard en voel ik mij niet langer gebonden aan de afspraken." De wethouder zette drie jaar terug met andere gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag, Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, natuurbeschermingsorganisaties, ANWB en VNO-NCW West zijn handtekening onder het IODS-convenant (Integrale Ontwikkeling Delft en Schiedam). Hierin liggen afspraken over hoe de A4 Midden-Delfland wordt aangelegd, natuurcompensatie, hindermaatregelen en financiering. Inmiddels is duidelijk dat de weg niet kan worden aangelegd voor de 641 miljoen euro die in 2006 is afgesproken. Onder andere door extra eisen op het gebied van tunnelveiligheid lopen de kosten op tot dik 900 miljoen. "In het convenant is duidelijk afgesproken dat als er extra kosten zijn door wettelijke eisen, die gedragen worden door de partij die met die eisen komt", zegt Haan. "Gelukkig heeft minister Eurlings gezegd dat hij er alles aan zal doen om meer geld op tafel te krijgen, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat de inpassing zoals in het convenant is afgesproken door wettelijke eisen niet mogelijk is. Ik kan me voorstellen dat zoiets tot versobering leidt. Maar als daardoor zaken niet worden uitgevoerd is er wat mij betreft geen convenant meer."

U bent hier