h

AD: Haan dreigt met minister als ProRail niets doet aan NS-station

24 maart 2009

AD: Haan dreigt met minister als ProRail niets doet aan NS-station

Yorick HaanAD Rotterdams Dagblad • door Sander Sonnemans • De Schiedamse wethouder Haan stapt naar de minister van Verkeer en Waterstaat als ProRail niet bereid is maatregelen te nemen voor een betere toegankelijkheid van NS-station Schiedam-Nieuwland.
Hij schrijft dat in een boze brief aan de beheerder van het station.

Als sinds het Vlietland Ziekenhuis in Bijdorp is geopend, wordt aangedrongen op aanpassingen op het station. Want vanaf het zuidelijke perron is het ziekenhuis voor mindervaliden slechts via een grote omweg te bereiken.

Het probleem zou simpel kunnen worden opgelost als de liften, die al sinds 2005 buiten bedrijf zijn, weer in gebruik worden genomen.

ProRail stelt het daarvoor benodigde geld – 800.000 euro – niet te hebben. Wel zijn inmiddels bewegwijzeringsbordjes op het steeds verder verpauperende station aangebracht.

Haan schrijft ProRail dat het college daar geen genoegen mee neemt en wil dat de liften weer in bedrijf worden genomen. De wethouder wil zo snel mogelijk in overleg met ProRail ‘om vervolgens op korte termijn aanpassingen te doen, zodat ook het zuidelijke perron op een betere manier wordt ontsloten voor reizigers van en naar het ziekenhuis’. Hij voegt eraan toe dat als ProRail niet bereid is de reizigers tegemoet te komen die uitstappen op het zuidelijke perron, hij niet zal aarzelen de zaak aanhangig te maken bij de minister. Komende week moet duidelijk worden wat de reactie van ProRail is, want dan ontmoeten Haan en een afvaardiging van ProRail elkaar op het station.

ProRail heeft Haan vorige maand laten weten dat momenteel de bereikbaarheid van stations – waaronder Nieuwland – wordt onderzocht. De resultaten worden binnen enkele maanden bekend.

U bent hier