h

Voorwaarden deelname Starterslening verruimd

7 januari 2009

Voorwaarden deelname Starterslening verruimd

SP-wethouder Yorick HaanDe mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een Starterslening worden verruimd. Daarmee wordt het voor Schiedamse starters op de woningmarkt eenvoudiger om een huis te kopen. Wethouder Haan: “Met deze maatregel zetten we een eerste stap om de crisis op de woningmarkt het hoofd te bieden.”

Schiedam kent sinds juli 2007 de VROM Starterslening. Dit is een laagrentende lening waarmee de koopstarter met een laag of modaal inkomen in staat wordt gesteld een woning in Schiedam te kopen, die hij anders op grond van zijn inkomen niet zou kunnen kopen. Gemeenten en de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) bieden de starterslening aan als aanvulling op de eerste hypotheek van de koopstarter.
De Starterslening beweegt mee met de inkomensontwikkeling van de klant. De eerste 3 jaar is de lening renteloos en aflossingsvrij. In de loop van de tijd groeit het inkomen naar verwachting dusdanig, dat de klant op enig moment de marktconforme rente en aflossing kan betalen.

Het aantal opgeleverde koopwoningen in Schiedam sinds de invoering van de Starterslening is vrij gering. Verder ligt op dit moment de grens voor de verwervingskosten (koopsom + alle bijkomende kosten) van de bestaande koopwoning op € 175.000. Dit is nagenoeg gelijk aan de grens om in aanmerking te komen voor koopsubsidie uit de Wet bevordering eigenwoningbezit. Die hoeft niet te worden terugbetaald en de procedure ervoor is wat eenvoudiger.
Hierdoor is het aantal verstrekte Startersleningen – ondanks de gunstige voorwaarden – tot nu toe beperkt. Om de VROM-starterslening voor een grotere groep starters bereikbaar te maken heeft het college van B&W besloten om de grens voor de verwervingskosten van de bestaande koopwoning op te hogen van € 175.000 naar € 265.000 (de huidige NHG-grens). Dit besluit geldt voor alle aanvragen die zijn ingediend vanaf 16 december 2008.

Volgens wethouder Yorick Haan past de verruiming in een set van maatregelen om de crisis op de woningmarkt het hoofd te bieden. Haan: “Met het verruimen van de starterslening zetten we een eerste stap. Daarmee helpen we nu koopstarters en zorgen we dat de doorstroming in de woningmarkt blijft bestaan. Er zijn meer maatregelen nodig om te zorgen dat er woningen gebouwd en verkocht blijven worden. De gemeente bekijkt wat ze kan doen, maar vraagt ook van banken en ontwikkelaars om te doen wat binnen hun vermogen ligt. Deze maand ga ik in gesprek met alle betrokken partijen om daarover afspraken te maken.”

U bent hier