h

RS: SP stelt vragen over non-alcoholzone

29 november 2007

RS: SP stelt vragen over non-alcoholzone

Radio Schiedam • De SP heeft vragen aan het Schiedamse college gesteld over het besluit om de hele stad aan te merken als non-alcoholzone. Volgens de fractie van de SP hoeven problemen in de stad niet alleen maar met onderdrukkende maatregelen opgelost te worden.

Daarnaast geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een heel ander advies over non-alcoholzones. Volgens de VNG moet een college aan kunnen tonen dat er een gerechtvaardigde vrees bestaat voor de aantasting van de openbare orde. De SP wil van het college weten welke vrees er bestaat om het hele Schiedamse grondgebied als non-alcoholgebied aan te wijzen. De coalitiepartij stelt verder dat in het collegebesluit van 13 november staat vermeld dat er voor diverse evenementen vrijstellingen kunnen worden verleend. Volgens de SP heeft er door het nemen van dit besluit een wijziging in de APV plaatsgevonden waar de gemeenteraad niet in is gekend. De SP wil verder weten hoe het college vormen van willekeur in het handhavingsbeleid kan uitsluiten. In het huis-aan-huis blad Maasstad gaf een wijkagent tijdens een wijkoverleg in Schiedam-Zuid aan dat er niet strikt op het verbod gehandhaafd zal worden.

U bent hier