h

RS: Wethouders: A4 is geen oplossing

22 mei 2006

RS: Wethouders: A4 is geen oplossing

Radio Schiedam • Wethouder Yorick Haan van Schiedam en zijn Vlaardingse collega Ben van der Velde zeggen in een reactie op een brief van minister Peijs aan de Tweede Kamer dat de A4 niets oplost voor de verkeersafwikkeling. Volgens de gemeenten blijkt uit analyses heel helder dat bij de aanleg van de A4 meteen files ontstaan.

De adviescommissie IODS heeft er al eerder op aangedrongen om nader te onderzoeken of de A4 wel een juiste oplossing is voor de fileproblematiek. De gemeenten adviseren indringend hiernaar te kijken voordat een keuze gemaakt wordt voor de verdere uitwerking van alternatieven. Mocht de minister toch doorzetten om te kiezen voor de A4, dan is een goed ingepaste A4 volgens de gemeenten absoluut noodzakelijk.

In de adviescommissie IODS hebben alle deelnemers unaniem 7 voorwaarden gesteld voor de inpassing van de A4. Hiervoor is een verdiepte ligging in Midden Delfland en een overkluizing in het hele stedelijk gebied van Schiedam en Vlaardingen nodig. De gemeenten menen dat het niet mogelijk is dit plan te realiseren met het budget van 511 miljoen euro dat door de minister beschikbaar is gesteld. Desondanks stelt de minister op basis van de brief, waarin de adviescommissie deze randvoorwaarden aangeeft, dat er draagvlak is voor de aanleg van de A4. Dit draagvlak is, zo zeggen Schiedam en Vlaardingen, echter geheel afhankelijk van de vraag of de minister voldoende budget beschikbaar stelt om een A4 volgens de voorwaarden te realiseren en dat is tot nog toe niet het geval.

U bent hier