h

ADRD: Woonwagenbeleid op koers

17 mei 2006

ADRD: Woonwagenbeleid op koers

AD Rotterdams Dagblad • Het contact tussen de gemeente Schiedam en de bewoners van woonwagenparken Bramengaarde en Schiekade is eindelijk goed geregeld.

Het woonwagenbeleid begint zijn vruchten af te werpen. Nog nooit is het contact tussen de bewoners van Bramengaarde en Schiekade zo goed geweest als nu, zegt SP-wethouder Yorick Haan.

Sinds het vervallen van de Woonwagenwet in 1999 hebben woonwagenbewoners geen uitzonderingspositie meer. Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en moeten als gewone huurders worden gezien. Met de bijbehorende rechten en plichten. Van regulier contact tussen gemeente en Bramengaarde en Schiekade is eigenlijk nooit sprake geweest. Tenminste, voor zover wethouder Haan en Greta Hesseling, beleidsmedewerker woonwagenzaken, weten. Totdat – in samenspraak met de woonwagenbewoners – het Beleidsplan Woonwagenzaken in 2004 werd gemaakt.

Sindsdien gaat er iedere week een beheerder op beide woonwagenparken langs voor regulier onderhoud en reparaties. Zo blijft de gemeente goed op de hoogte van wat er daar allemaal speelt en wat de behoeften van de bewoners zijn.

Voor de in de jaren negentig onstane huurachterstanden van sommige bewoners is inmiddels een betalingsregeling getroffen. Vorig jaar kwam aan het licht dat het om ongeveer 130.000 euro zou gaan. ,,Er is nog een discussie over de precieze hoogte van de schuld. Ik weet dus ook niet hoeveel de gemeente al binnen heeft gekregen.’’ Maar de mensen werken keurig mee aan de betalingsregeling, zegt Haan. Hesseling: ,,Soms betalen ze het bedrag zelfs in één keer.’’

De gevreesdc bodemsanering van Schiekade is van de baan. Haan: ,,Er is wel vervuiling, maar er is geen saneringsplicht.’’ Eind jaren negentig is de grond meer dan een meter afgegraven en is een betonnen onderlaag aangebracht, zodat de ondergrond niet kan vervuilen.

Het beleidsplan Woonwagenzaken uit 2004 meldt onder meer dat illegale verbouwing en aanbouw streng moest worden aangepakt. Inmiddels is door bouw- en woningtoezicht een inventarisatie gemaakt en is ’hier en daar’ al wat weggehaald. Achterstallig onderhoud op Bramengaarde is aangepakt en een meerjarenplan voor beide parken is opgesteld.

U bent hier