h

RS: Schiedam heeft een nieuw college

13 april 2006

RS: Schiedam heeft een nieuw college

Radio Schiedam • Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Schiedam is rond. De nieuwe ploeg wordt gevormd door de PvdA, SP en CDA. De stad krijgt een sterk vernieuwd en verjongd bestuur met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar. De wethouders in het nieuwe college worden Menno Siljée, Maarten Groene (beiden PvdA), Yorick Haan (SP) en Christine Daskalakis (CDA).

 Christine Daskalakis (CDA), Maarten Groene (PvdA), Yorick Haan (SP) en Menno Siljée (PvdA)

Siljée krijgt financiën en cultuur in zijn portefeuille. Haan zal zich onder meer bezig gaan houden met Volkshuisvesting, Verkeer en Vervoer. Daskalakis heeft onderwijs, sport en Sociale Zaken als belangrijkste beleidsterreinen. Groene wordt verantwoordelijk voor Economische Zaken. In het overeengekomen coalitieakkoord staan de Schiedammers centraal. Jongeren en ouderen krijgen ruime aandacht. De bevordering van integratie krijgt extra aandacht bij onderwijs, werken en wonen. Economische versterking heeft prioriteit. Dit geldt voor de binnenstad en het nieuwe project Schieveste. Ook de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen wordt voortgezet. Veiligheid en het beheer van de openbare ruimte zijn andere belangrijke thema's. De wijkgerichte aanpak wordt versterkt. Het coalitieakkoord wordt volgende week besproken in de algemene ledenvergaderingen van de drie deelnemende partijen. De coalitie streeft ernaar de wethouders tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 24 april te benoemen.

U bent hier