h

Jan Marijnissen: Bindende afspraken scholen tegen apartheid

3 maart 2006

Jan Marijnissen: Bindende afspraken scholen tegen apartheid

Gemeenten moeten bindende afspraken maken om de toenemende apartheid in het onderwijs tegen te gaan. Dat stelt Jan Marijnissen tijdens een werkbezoek aan een school in Schiedam. De SP-fractievoorzitter geeft vrijdag in Schiedam een voorzet: vijf voorbeelden van bindende afspraken die scholen met de gemeente moeten maken.

Tijdens een werkbezoek aan de openbare basisschool De Peperklip in Schiedam spreekt Marijnissen donderdag met Ron Abel, directeur van de school, over het ontstaan van zwarte scholen. Abel: “Het is onacceptabel dat er in Schiedam bijna volledig zwarte en witte scholen binnen een relatief zo klein gebied staan.” Marijnissen vindt het beleid van het kabinet nog steeds te vrijblijvend: “Gemeenten worden wel verplicht te overleggen, maar niet om daadwerkelijk iets te doen tegen deze bizarre vorm van apartheid.”

Gemeenten moeten volgens Marijnissen bindende afspraken met scholen maken op de volgende punten:

1. Dubbele wachtlijsten: scholen gaan werken met twee wachtlijsten, één voor kinderen met een ‘gewicht’ (achterstandsleerlingen) en één voor kinderen zonder achterstand. Doel is een schoolpopulatie die net zo gemengd is als de wijk waarin de school staat.

2. Eén vast inschrijfmoment: hoog opgeleide, autochtone ouders kennen schrijven kinderen kort na de geboorte al in op de basisschool. Ouders die niet zo goed op de hoogte zijn, doen dat pas als hun kind bijna vier jaar is. De ‘witte’ scholen zitten dan al vol. De SP stelt voor om een vast inschrijfmoment te prikken, namelijk wanneer kind tweeëneenhalf jaar oud is.

3. Bevorder menging via schoolhuisvestingsbeleid: de gemeente stimuleert menging door gebruik te maken van het schoolhuisvestingsbeleid. De gemeente kan een groeiende school zonder achterstandsleerlingen een lagere prioriteit geven dan een school die door een ‘wit’ ouderinitiatief behoeft heeft aan extra ruimte.

4. Een maximale ouderbijdrage: hoewel de ouderbijdrage ‘vrijwillig’ is, wordt deze soms gebruikt om kinderen van armere ouders buiten de deur te houden.

5. Toelatingsrecht op alle scholen: segregatie wordt mede mogelijk gemaakt door de mogelijkheid voor het bijzonder onderwijs om leerlingen te weigeren op basis van de grondslag van de school, terwijl het openbaar onderwijs elke leerling moet accepteren.

De Schiedamse SP-lijsttrekker Yorick Haan en schooldirecteur Ron Abel stellen voor om hiermee in Schiedam te beginnen en lanceren het voorstel ‘Schiedam samen naar school’.

U bent hier