h

Lichtblauwe brigade inzetten voor veilige oversteek bij scholen

6 oktober 2005

Lichtblauwe brigade inzetten voor veilige oversteek bij scholen

Na een ongeval heeft SP-fractievoorzitter Yorick Haan wethouder Meijer en burgemeester Scheeres gevraagd de lichtblauwe brigade in te zetten om leerlingen van de Klinker en de Regenboog te helpen veilig over te steken. De oversteek over de Scheepvaartweg, die veel leerlingen van deze scholen maken, is door werkzaamheden aan het tramspoor erg onoverzichtelijk.

Eerder trokken ouders al bij de SP aan de bel over de gevaarlijke situaties die ontstaan bij de oversteekplaats. De twee rijbanen op de Scheepvaartweg zijn teruggebracht tot één, waarvan automobilisten met behulp van tijdelijke verkeerslichten om en om gebruik maken. Door de tijdelijke verkeerslichten ontstaat ten onrechte de indruk dat de oversteek bij het zebrapad ook met verkeerslichten gereguleerd is.

"Omdat het hier om een tijdelijke situatie gaat, heb ik het college om tijdelijke, onorthodoxe maatregelen gevraagd," zegt Yorick Haan, "Ik heb voorgesteld om voor de duur van de werkzaamheden de lichtblauwe brigade in te zetten om de leerlingen te helpen veilig over te steken."

De oversteekplaats is al langer een bron van zorg. Haan: "In 1996 werd al onderzoek gedaan naar de situatie. Toen werd geadviseerd een slinger in de weg aan te leggen. Nu - bijna tien jaar later - is de situatie nog niet veranderd. De ambtelijke molens malen hier wel erg traag. Ik heb begrepen dat in het kader van de aanleg van TramPlus ook deze situatie aangepakt zal worden, maar dat mag verkeerswethouder Meijer mij in de eerstvolgende vergadering van de commissie Verkeer en Vervoer uitleggen. Ondertussen moet de situatie snel veiliger worden, dus ik ga er van uit dat het college nog deze week actie onderneemt."

U bent hier