h

Tegenstemmers bedankt!

2 juni 2005

Tegenstemmers bedankt!

Maar liefst 70,22 procent van de Schiedammers heeft zich bij het referendum op 1 juni uitgesproken tegen de Europese Grondwet. Het is meer dan duidelijk dat ook de mensen in Schiedam de politiek in Brussel en Den Haag eens goed wakker willen schudden. De kloof tussen politiek en burger moet eerst maar eens gedicht worden.

Haan maakte van zijn woonkamerraam een verkiezingsbord

De SP pleit voor een breed debat over de koers die Europa moet gaan varen. "Hieraan kunnen burgers en maatschappelijke organisaties deelnemen, en zo kunnen we met zijn allen meebeslissen in plaats van zomaar ja te zeggen tegen een vaag, veel te dik verdrag waar geen van ons allen ooit iets over te zeggen heeft gehad. Zorg dat er een alternatief komt voor de grondwet: overzichtelijk, duidelijk, zónder een neoliberale agenda en mét respect voor de verscheidenheid en eigenheid van de lidstaten. Om daartoe te komen zou het nu gestarte debat moeten worden doorgezet,” aldus Jan Marijnissen.

Voor al het nieuws over wat er na het massale nee gaat gebeuren kun je terecht op de landelijke website van de SP.

De SP in Schiedam hield gisteravond een bescheiden feestje om de uitkomst te vieren. Afdelingsvoorzitter Ilse Vlasveld: “We willen het met de hele stad vieren: bedankt aan alle tegenstemmers in Schiedam. En vooral ook bedankt aan alle mensen die zich keihard hebben ingezet om de campagne in Schiedam een succes te maken! Jullie hebben mede dit resultaat bepaald.”

U bent hier