h

SP en CDA willen uitleg over debâcle bij Land van Belofte

25 oktober 2001

SP en CDA willen uitleg over debâcle bij Land van Belofte

De raadsfracties van de SP en het CDA vinden dat de gemeente Schiedam de problemen met het Land van Belofte had kunnen voorkomen door nauwkeuriger te werk te gaan bij het verlenen van de bouwvergunning en het doorlopen van de procedures op het gebied van de ruimtelijke ordening. De oppositiepartijen melden in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders dat de gemeente broddelwerk heeft geleverd en daarvan nu de rekening krijgt gepresenteerd.

Eerder in het Rotterdams Dagblad zei wethouder Luub Hafkamp in een interview dat hij niet verwacht dat de start van de bouw op het Hemaplein in deze raadsperiode zal plaatshebben. Het bouwproject Land van Belofte dat daar moet verrijzen wordt geplaagd door vertragingen die worden veroorzaakt door procedures die zijn aangespannen door omwonenden en in de directe nabijheid gevestigde bedrijven. Op dit moment is de bouwvergunning geschorst door de arrondissementsrechter.

Dit had voorkomen kunnen worden, blijkt volgens SP en CDA uit het vonnis van de rechter. ,,Het gaat om onvolkomenheden, die 'muggenzifters' volop de gelegenheid geven om de boel naar believen te traineren,'' schrijven de oppositiepartijen in hun brief aan het college. ,,Buiten het feit dat er nu dankbaar gebruik wordt gemaakt van deze onvolkomendheden, speelt mee dat er klaarblijkelijk sprake is geweest van slechte communicatie. Volgens de eisers was een aantal niet omvangrijke tegemoetkomingen voldoende geweest om het juridisch getouwtrek te voorkomen.''

De partijen willen dat het college aangeeft hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. En dat er lering wordt getrokken uit het debâcle zodat er in de toekomst geen herhaling volgt. De oppositiepartijen willen verder van het college de garantie dat dergelijke fouten op het moment niet aan de orde zijn bij andere ruimtelijke ordeningprocedures.

De vragenstellers willen ook dat het college een optelsom maakt van alle kosten die zijn veroorzaakt door de vertraging in de bouw. En daarbij wordt het college een beetje op dreef geholpen door de twee oppositiepartijen. Volgens berekeningen gebaseerd op de bewijsvoering die de advocaat van de gemeente heeft aangedragen in de eerder vermelde rechtszaak, levert elke maand dat het werk op het Hemaplein stil ligt een kostenpost op van zo'n zestigduizend gulden.

U bent hier