h

Raaphorst mag zelf zes dozen met uitnodigingen doorspitten

4 oktober 2001

Raaphorst mag zelf zes dozen met uitnodigingen doorspitten

Schiedamse ambtenaren zitten niet om werk verlegen. Wanneer AOV-fractievoorzitter Catelijne Raaphorst informatie wil hebben, waarvan het vergaren alleen maar heel erg veel tijd kost - en bovendien vraagtekens bij het nut ervan kunnen worden geplaatst - dan mag ze dat gewoon lekker zelf uitzoeken.

Dat blijkt uit de beantwoording door burgemeester en wethouders van schriftelijke vragen van Raaphorst. Aanleiding vormde de uitnodiging van vastgoedbedrijf HBG aan de raadscommissie volkshuisvesting (inclusief drie wethouders) om een dagje naar Hannover te komen om daar de wereldtentoonstelling Expo 2000 te bekijken. Er bleek echter geen Schiedamse interesse voor de per vliegtuig uit te voeren dagtrip.

De uitnodiging zorgde voor nogal wat politieke commotie. De fracties van SP en AOV trokken aan de bel. SP-fractievoorzitter Yorick Haan noemde het 'ongepast' en meende dat 'een integer bestuurder zich niet zou moeten laten fĂȘteren op dergelijke snoepreisjes'. Volgens HBG was daar echter geen sprake van. Het bedrijf bouwt nogal wat in Schiedam en wilde laten zien wat er zoal mogelijk is. Het paviljoen op Expo 2000 zou als een 'toonzaal' moeten worden beschouwd.

Ook fractievoorzitter Catelijne Raaphorst van het AOV klom in de pen. Ze wilde weten welke uitnodigingen het college van burgemeester en wethouders sinds de aanstelling in '98 had ontvangen, wat ermee gebeurde en waarom en wat de gevolgen daarvan waren.

Dat was heel belangrijk om gedetailleerd te weten, voegde ze daar nog aan toe. ,,Wij verwachten dat door een zorgvuldige beantwoording van onze vraag, ook in het kader van de openbaarheid van bestuur, er een betere politieke en bestuurlijke band wordt geweven, in openheid en vertrouwen, waardoor er veel twijfel en onbehagen kan worden weggenomen.''

Burgemeester en wethouders hebben geen boodschap aan dat verzoek. In de beantwoording wordt fijntjes uitgelegd, dat er per jaar circa 450 uitnodigingen worden ontvangen en vervolgens in het wekelijks collegeberaad wordt besproken wat ermee gebeurt. Die uitnodigingen blijven enige tijd bewaard en via een register is te zien hoe het college ermee om is gegaan. ,,Vanaf 1998 zijn er ongeveer elfhonderd uitnodigingen op nummer in zes archiefdozen opgeborgen.''

Het staat Raaphorst vrij daarin te gaan spitten. Het college weigert er mankraht voor vrij te maken. ,,Het schriftelijk verspreiden van de door u gevraagde informatie voor iedere afzonderlijke uitnodiging is een enorme opgave, die niet in verhouding staat tot het kennelijk met de vragen beoogde doel. Daarom stellen wij u in de gelegenheid aan de hand van het register alle uitnodigingen te bekijken.''

Of de AOV-fractie van het aanbod gebruik maakt is nog niet bekend.

U bent hier